6 września 2022 - Rondo Lotników Lwowskich

W dniu 6 września spotkaliśmy się przy obelisku poświęconym Lotnikom Lwowskim na łódzkim rondzie tej samej nazwy. Lotnicy Lwowscy w 1939 roku zostali przebazowani na lądowisko Widzew k. Ksawerowa skąd startowali do obrony Łodzi przed lotnictwem niemieckim. 

Dla uczczenia ich obecności na ziemi łódzkiej z inicjatywy ŁKSL i Klubu Lotniczego "Na Prostej" władze miasta zmieniły nazwę ronda Titowa na Lotników Lwowskich i ustawiono tutaj obelisk z płytą informacyjną. 

Co roku, skromną uroczystością złożenia kwiatów i zapalenia zniczy, upamiętniamy tamte wydarzenia roku 1939. Udział biorą zawsze przedstawiciele Urzędu Miasta, Prezydenta Miasta, uczniowie szkoły im. Orląt Lwowskich i nasi członkowie oraz chętni, którzy zatrzymują się okazjonalnie przechodząc obok zgromadzenia.

zdj. A. Wrona, A. Amerski