Pogrzeb Grzegorza Młoczka

Żegnamy dziś naszego Kolegę, pilota, instruktora modelarstwa lotniczego, kustosza Sali Tradycji Lotniczych i nauczyciela młodzieży Grzegorza Macieja Młoczka.
Grzegorz od dziecka marzył o lataniu szybowcami. Tak napisał w Swoich wspomnieniach „Urodziłem się i wychowałem w łódzkiej dzielnicy Stoki. Ponieważ teren jest górzysty i wysoko położony, kojarzył mi się z lotami szybowcowymi...”

W roku 1959 wstąpił do Aeroklubu Łódzkiego i ukończył podstawowy kurs szybowcowy w Lesznie. Na szybowcach przelatał 218 godzin. Od 2004r. należał również do Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa, a od 2010 roku prowadził i odpowiadał za Salę Tradycji Lotniczych przy Łódzkim Klubie Seniorów Lotnictwa, którą sam zaprojektował. Dzięki Jego osobistym zbiorom Sala Tradycji wzbogaciła się o unikatowe eksponaty dotyczące osiągnięć znakomitego polskiego pilota kpt. Jerzego Różańskiego. Jego pasja lotnicza pozwoliła Mu poznać wielu znakomitych pilotów i modelarzy, dzięki czemu miłośnicy lotnictwa mogą podziwiać w naszej Sali Tradycji, modele samolotów PZL-23 „KARAŚ”, PWS-26 czy P11 w skali 1:32, precyzyjnie wykonanych przez znamienitego pilota-modelarza Andrzeja Amera. Ogromną wiedzę z historii lotniczej, jaką posiadał, wykorzystywał przy oprowadzaniu wycieczek odwiedzających Salę Tradycji Lotniczej oraz w prowadzeniu prelekcji dla młodzieży szkolnej. Z wykształcenia był nauczycielem, dlatego sposób i metodyka przekazywania wiedzy była na najwyższym poziomie, za co otrzymał w latach 2018 - 2019 listy pochwalne.

Jego zainteresowania wybiegały daleko poza lotnictwo. Było nim wykonywanie starej broni i oporządzenia z okresu wojen napoleońskich. Wykonane przez siebie eksponaty przekazał do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Pomagał grupom rekonstrukcyjnym oręża z tego okresu. Prelekcje na temat historii oręża polskiego cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród młodzieży szkolnej i hobbystów zajmujących się militariami. W marcu bieżącego roku za Swoją działalność na rzecz szerzenia wiedzy o historii lotnictwa i oręża polskiego otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

Żegnamy Grzegorza z wielkim żalem, dziękując za trud włożony w prowadzenie Sali, za okazywane wsparcie i pomoc, za dobrą radę, ogromną empatię i skromność.

Cześć Jego pamięci!

Koleżanki i Koledzy
Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa

Łódź, dnia 14.10.2022r.