Zarząd klubu

Andrzej Amerski - Prezes

Andrzej Wrona - Vice Prezes

Stanisław Flakiewicz - Członek Zarządu

Ryszard Szor - Sekretarz

Wiesława Kozłowska - Skarbnik

 

        Komisja Rewizyjna

Barbara Wilk - Przewodniczący

Elżbieta Grzelak-Agaciak - Członek komisji

Krystyna Bednarz - Członek komisji