Zarząd klubu

Andrzej Amerski - Prezes

Andrzej Wrona - Vice Prezes

Stanisław Flakiewicz - Vice Prezes

Grażyna Rządkiewicz - Sekretarz

Wiesława Kozłowska - Skarbnik

Krystyna Bednarz - Członek Zarządu

Grzegorz Powalski - Członek Zarządu

        Komisja Rewizyjna

Barbara Wilk - Przewodniczący

Elżbieta Grzelak-Agaciak - Członek komisji

Anna Maria Walczak - Członek komisji