Zarząd klubu

Kazimierz Olszewski - Prezes

Eugeniusz Olesienkiewicz - I Vice Prezes

Andrzej Amerski - II Vice Prezes

Elżbieta Grzelak-Agaciak - Skarbnik

Karol Gawora - Członek Zarządu

Stanisław Flakiewicz - Członek Zarządu

Alfred Domke - Sekretarz

Komisja Rewizyjna

Marian Kotlicki - Przewodniczący

Barbara Wilk - Członek komisji

Grzegorz Młoczek - Członek komisji

Sąd Koleżeński

Anna Perzyna

Wiesława Kozłowska

Wojciech Marcinkowski

Jan Pietrzak


Członkowie klubu
Andrzej Amerski Krystyna Bednarz  Kazimierz Bukszyński
Ryszard Cioś Zbigniew Czerwik Włodzimierz Denysz
Adolf Domke Jan Durka Jarosław Filipiak
Wiesław Fiszer Stanisław Flakiewicz Jerzy Fontański
Dorota Fortuna Leon Gajda Longin Gandecki
Karol Gawora Zbigniew Głogowski Edward Golański
Ksawery Goszczyński Zbigniew Gaszewski Jan Górecki
Alojzy Górny   Elżbieta Grzelak-Agaciak Zbigniew Janaszak
Maria Kochaniak Stanisław Kolasa Henryk Kołaczkiewicz
Jerzy Kozarek Wiesława Kozłowska Halina Kuberska
Antoni Kurczaba Edward Ligocki Piotr Łagowski
Wojciech Marcinkowski Leszek Marzec Andrzej Matusiak
Grzegorz Młoczek Mikołaj Neumann Eugeniusz Olesienkiewicz
Kazimierz Olszewski Antoni Pakuła Henryk Palka
Andrzej Perzyna Anna Perzyna Jan Pietrzak
Grzegorz Powalski Krystyna Rudnicka Witold Rudnicki
Józef Sałacki Wojciech Sikora Jerzy Smyczek
Józef Stańczak Bogdan Szmidt Wiesław Turowiecki
Władysław Urbuś Anna Walczak Barbara Wilk
Henryk Wojdalski Andrzej Wrona Kajetan Zakrzewski