Zarząd klubu

Andrzej Amerski - Prezes

Andrzej Wrona - Vice Prezes

Stanisław Flakiewicz - Vice Prezes

Grażyna Rządkiewicz - Sekretarz

Wiesława Kozłowska - Skarbnik

Karol Gawora - Członek Zarządu

Dorota Wierucka - Członek Zarządu

        Komisja Rewizyjna

Barbara Wilk - Przewodniczący

Elżbieta Grzelak-Agaciak - Członek komisji

Anna Maria Walczak - Członek komisji

   Sąd Koleżeński

Jarosław Filipiak

Anna Perzyna

Grzegorz Powalski

Jerzy Smyczek

 


Członkowie klubu
Andrzej Amerski Krystyna Bednarz  Kazimierz Bukszyński
Ryszard Cioś Zbigniew Czerwik Włodzimierz Denysz
Alfred Domke Jan Durka Jarosław Filipiak
Wiesław Fiszer Stanisław Flakiewicz Jerzy Fontański
Dorota Fortuna Leon Gajda Longin Gandecki
Karol Gawora Zbigniew Głogowski Edward Golański
Ksawery Goszczyński Zbigniew Gaszewski Jan Górecki
Alojzy Górny   Elżbieta Grzelak-Agaciak Zbigniew Janaszak
Maria Kochaniak Stanisław Kolasa Henryk Kołaczkiewicz
Jerzy Kozarek Wiesława Kozłowska Halina Kuberska
Antoni Kurczaba Edward Ligocki Piotr Łagowski
Wojciech Marcinkowski Leszek Marzec Andrzej Matusiak
Grzegorz Młoczek Mikołaj Neumann Eugeniusz Olesienkiewicz
Kazimierz Olszewski Antoni Pakuła Henryk Palka
Andrzej Perzyna Anna Perzyna Jan Pietrzak
Grzegorz Powalski Krystyna Rudnicka Witold Rudnicki
Józef Sałacki Wojciech Sikora Jerzy Smyczek
Józef Stańczak Bogdan Szmidt Wiesław Turowiecki
Władysław Urbuś Anna Walczak Barbara Wilk
Henryk Wojdalski Andrzej Wrona Kajetan Zakrzewski