Łódzkie skrzydła

Wspominając wydarzenia lotnicze na terenie Łodzi, za miejscową prasą, można śmiało powiedzieć że zaczęło się od roku 1894 w prywatnym parku Helenowskim. Tam właśnie, po raz pierwszy, zademonstrowano balon gazowy na uwięzi. Natomiast drugi pokaz tego balonu, który odbył się w roku 1898, zaskoczył wszystkich widzów udanym skokiem spadochronowym z tego balonu przez skoczka francuskiego. Lotnictwo na świecie rozwijało się dość szybko. Echa zbliżającej się pierwszej wojny światowej przyspieszają rozwój Łódzkich Skrzydeł. Łodzianin Wojciech Woyna, pilot oficer z carskiej armii, walczący z Niemcami, wraca po zakończeniu wojny do Łodzi i szybko włącza się w organizowanie lotnictwa na naszym terenie. Zaczyna od modelarni i kółek lotniczych. Brakuje lotniska. Tor wyścigów konnych w Rudzie Pabianickiej nie spełnia warunków przyszłego lotniska Łódzkiego.

Czytaj więcej: Łódzkie skrzydła

Nieco historii . . .

W roku 1956, w wyniku przemian politycznych w kraju, został reaktywowany Aeroklub Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej - APRL. Owocem tego była (między innymi) inicjatywa powszechnie znanego działacza lotniczego - Romualda Flacha, organizowania Klubów Seniorów Lotnictwa przy APRL. W rezultacie 12 listopada 1957 roku zorganizowane zostało w Warszawie pierwsze zebranie seniorów lotnictwa polskiego, któremu przewodniczył sekretarz generalny Aeroklubu. W tajnym głosowaniu wybrano władze klubowe:

 • Prezes - Mieczysław Pietraszek
 • Wiceprezes - Ryszard Bartel
 • Sekretarz - Franciszek Janik
 • Skarbnik - Zbigniew Berzyński
 • Gospodarz Klubu - Roman Flach

  Czytaj więcej: Historia

Izba tradycji lotniczej

W dniu 8 kwietnia 2009 roku w naszym lokalu przy ul. Żródłowej 52 nastąpiło uroczyste otwarcie Izby Tradycji Lotniczej. Pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Grzegorz Młoczek. Razem z Grzegorzem ciężko pracowali koledzy Gawora, Palka, Smokowski, Fiszer, Wawryn, Zakrzewski, Górecki, Nowak, Altof, Flakiewicz, Olszewski i kilku innych. Wspierał ich duchowo i fizycznie nasz Prezes Alek Górny. Członkowie ŁKSL oddali do dyspozycji Izby swoje bardzo cenne, osobiste eksponaty. Uroczystość otwarcia uświetnili znakomici goście:

 • Gen. pil. Andrzej Błasik - Dowódca Obrony Powietrznej,
 • Płk. pil. Kazimierz Pogorzelski - Prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich,
 • Płk. pil. Władysław Leśnikowski - Dowódca 32 Bazy Lotniczej w Łasku,
 • Płk. Kazimierz Zaleski - Z-ca Dowódcy Garnizonu Łódź,
 • Płk. Alojzy Ciszewski - Prezes Wojewódzkiego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy,
 • Płk. mgr. inż. Jan Piętowski - Prezes Wojskowych Zakładów Lotniczych S.A. nr 1 w Łodzi,
 • Dr. Krzysztof Chmiela - Prezes Aeroklubu Łódzkiego,
 • Jerzy Madler - Sekretarz Rady Seniorów Lotnictwa,
 • Mgr. Anna Garmulewicz-Polińska - Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi.

  Czytaj więcej: Izba tradycji