Zarząd

Andrzej Amerski – Prezes

Andrzej Wrona – Vice Prezes

Stanisław Flakiewicz – Członek Zarządu

Ryszard Szor – Sekretarz

Wiesława Kozłowska – Skarbnik

        Komisja Rewizyjna

Barbara Wilk – Przewodniczący

Elżbieta Grzelak-Agaciak – Członek komisji

Krystyna Bednarz – Członek komisji