Start

Witamy w witrynie Klubu!

ŁKSL zrzesza seniorów lotnictwa, byłych lotników wszelkich specjalizacji jak i sympatyków, którzy włączyli się do działalności Klubu. Naszymi członkami są seniorzy zamieszkali na terenie województwa łódzkiego ale też ci, którzy są związani sentymentalnie z Łodzią gdyż tutaj się szkolili bądź doskonalili swoje umiejętności lotnicze. Są wśród nas zarówno lotnicy wojskowi jak i cywilni. Pierwsi niegdyś zaczynali przygodę lotniczą na LPW a pozostali na szkoleniach szybowcowych, samolotowych, spadochronowych, balonowych i motolotniowych. Mechanicy i pracownicy firm lotniczych. Jeśli masz pewność, że powinieneś być z nami to zapraszamy do naszego grona, na spotkania miesięczne. Zostańcie członkami Klubu.

Współpracujemy z:

 Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zarząd Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa uprzejmie zaprasza na NADZWYCZAJNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w siedzibie Aeroklubu Łódzkiego na lotnisku ul. Gen. Maczka 36 w dniu 8 maja 2024. Pierwszy termin zebrania został ustalony na godzinę 16.00. Drugi termin, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin zebrania został ustalony na 16.30. Prosimy o jak najliczniejszą obecność członków.

 

Obecność obowiązkowa.

 

Porządek Zebrania:

               Otwarcie Zebrania /Prezes/,

               Wybór Przewodniczącego Zebrania,

               Wybór Sekretarza i protokólanta Zebrania,

               Sprawozdanie z rocznej działalności 2023 r. /Prezes/,

               Sprawozdanie z działalności finansowej za 2023 rok /Skarbnik/,

               Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie działalności finansowej /Przewodniczący Komisji/,

Głosowanie do uchwalenia absolutorium Zarządu z działalności finansowej za 2020 r.,

               Zmiany w statucie ŁKSL – propozycje i głosowanie,

               Wolne wnioski,

               Zakończenie Zebrania.

 

                                                                                                                Z lotniczym pozdrowieniem

 Andrzej Amerski

Terminarz spotkań 2024

   10 styczeń
   14 luty
   13 marzec
   10 kwiecień
   8 maj
   12 czerwiec
   – lipiec
   – sierpień
   11 wrzesień
   9 październik
   13 listopad
   11 grudzień

Spotkania odbywają się w Aeroklubie o godz. 16.

Stowarzyszenie

Łódzki Klub Seniorów Lotnictwa

ul. Gen. Maczka 36, 94-328 Łódź

 

Nr rachunku bankowego:

58 1240 1545 1111 0000 1167 6043