Izba tradycji lotniczej

W dniu 8 kwietnia 2009 roku w naszym lokalu przy ul. Żródłowej 52 nastąpiło uroczyste otwarcie Izby Tradycji Lotniczej. Pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Grzegorz Młoczek. Razem z Grzegorzem ciężko pracowali koledzy Gawora, Palka, Smokowski, Fiszer, Wawryn, Zakrzewski, Górecki, Nowak, Altof, Flakiewicz, Olszewski i kilku innych. Wspierał ich duchowo i fizycznie nasz Prezes Alek Górny. Członkowie ŁKSL oddali do dyspozycji Izby swoje bardzo cenne, osobiste eksponaty. Uroczystość otwarcia uświetnili znakomici goście:

  • Gen. pil. Andrzej Błasik - Dowódca Obrony Powietrznej,
  • Płk. pil. Kazimierz Pogorzelski - Prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich,
  • Płk. pil. Władysław Leśnikowski - Dowódca 32 Bazy Lotniczej w Łasku,
  • Płk. Kazimierz Zaleski - Z-ca Dowódcy Garnizonu Łódź,
  • Płk. Alojzy Ciszewski - Prezes Wojewódzkiego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy,
  • Płk. mgr. inż. Jan Piętowski - Prezes Wojskowych Zakładów Lotniczych S.A. nr 1 w Łodzi,
  • Dr. Krzysztof Chmiela - Prezes Aeroklubu Łódzkiego,
  • Jerzy Madler - Sekretarz Rady Seniorów Lotnictwa,
  • Mgr. Anna Garmulewicz-Polińska - Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi.
Wstęgę przecina gen. Błasik Teraz płk. Górny

 

 Przecięcia wstęgi dokonali gen. Andrzej Błasik i płk. Alojzy Górny. Po tym akcie wszyscy uczestnicy spotkali się w sali Klubu Garnizonowego, gdzie po wzruszającym występie artystycznym młodzieży, Prezes Alojzy Górny powitał wszystkich przybyłych na uroczystość. Głos zabrał gen. Błasik, który ze swadą opowiedział o swoich początkach lotniczych związanych z Lublinkiem i Aeroklubem Łódzkim. Poinformował nas Pan Generał o stanie obecnym lotnictwa wojskowego i zamierzeniach na przyszłość. Przyszła kolej na wymianę pamiątek i odznaczenia. Izba tradycji otrzymała od generała Błasika statuetkę z łopaty turbiny silnika MIG-a 21. Alojzy Górny, Karol Gawora oraz Ryszard Michalski i Krzysztof Mucek otrzymali medale 90-lecia Lotnictwa Polskiego. Prezes Alojzy Górny wręczył Panu Generałowi książkę o naszym Klubie. Koledzy Amerski i Wrona przekazali Panom Błasikowi i Leśnikowskiemu pięknie oprawione zrobione przez siebie fotografie samolotów.

Na uroczystość sala Klubu Garnizonowego została zamieniona w wystawę fotografii lotniczej autorstwa Andrzejów Amerskiego i Wrony. Świetna wystawa, fotografie zapierające dech w piersiach.

Po zakończeniu części oficjalnej spotkanie przerodziło się w rozmowy towarzyskie przy kawie.


Obecnie Izba Tradycji Lotniczej mieści się w budynku Aeroklubu Łódzkiego na terenie lotniska Lublinek. Zapraszamy!

izba1

izba3
izba4 izba2

Zapraszamy do zwiedzenia naszej Izby

Tradycji młodzież szkolną, drużyny

harcerskie i inne grupy zorganizowane.

Termin zwiedzania prosimy uzgodnić z

Zarządem ŁKSL poprzez formularz

KONTAKT lub telefonicznie

izba5

 

Opracowanie i foto: Mikołaj Neumann. Andrzej Wrona