Nieco historii . . .

W roku 1956, w wyniku przemian politycznych w kraju, został reaktywowany Aeroklub Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej - APRL. Owocem tego była (między innymi) inicjatywa powszechnie znanego działacza lotniczego - Romualda Flacha, organizowania Klubów Seniorów Lotnictwa przy APRL. W rezultacie 12 listopada 1957 roku zorganizowane zostało w Warszawie pierwsze zebranie seniorów lotnictwa polskiego, któremu przewodniczył sekretarz generalny Aeroklubu. W tajnym głosowaniu wybrano władze klubowe:

 • Prezes - Mieczysław Pietraszek
 • Wiceprezes - Ryszard Bartel
 • Sekretarz - Franciszek Janik
 • Skarbnik - Zbigniew Berzyński
 • Gospodarz Klubu - Roman Flach

Z uwagi na to, że uczestnikami zebrania byli przedstawiciele z różnych regionów Polski, podjęto jednomyślnie uchwałę o nadaniu stowarzyszeniu nazwy:

OGÓLNOKRAJOWY KLUB SENIORÓW LOTNICTWA

Łódź reprezentowali na w/w zebraniu koledzy: instruktor pilot Jan Andrzejewski, por. rez. pil. Marian Dębiński i technik lotniczy Edward Szydłowski. Idea konsolidacji weteranów lotnictwa przez organizowanie klubów seniorów odbija się szerokim echem w całym kraju. Z roku na rok zaczęły w poszczególnych miastach Polski zawiązywać się kluby regionalne. Drogą organizacyjnej ewolucji, pionierski - Ogólnokrajowy Klub Seniorów Lotnictwa w Warszawie przekształcił się w Klub Stołeczny, a za nim regionalne przyjęły nazwy swoich miast. Taki bieg spraw wymusił powołanie jednostki zrzeszającej kluby regionalne pod egidą APRL. Na czele powołanej Krajowej Rady Seniorów Lotnictwa stanął inż. Czesław Szczeciński.

W roku 1958 w Łodzi Jerzy Rajpold i Edward Haniszewski przy poparciu kierownika Portu Lotniczego na Lublinku - Wojciecha Matza, zebrali 10 osobową grupę inicjatywną z której powstało nasze stowarzyszenie. Reaktywacja AŁ i ponowne przejęcie przezeń lotniska Lublinek było bodźcem dla rzeszy "starych lotników", którzy zaczęli wstępować do klubu seniorów i rozpoczęli energiczną w nim działalność. Klub Seniorów Lotnictwa w Łodzi, będący sekcją AŁ, odbył pierwsze zebranie 27 marca 1971 r. w ówczesnej siedzibie Zarządu AŁ, przy ul. Piotrkowskiej 262.

Uczestnicy zebrania wyłonili zarząd klubu w składzie:

 • Prezes - Franciszek Przybylski,
 • Wiceprezes - Ryszard Szulc,
 • Sekretarz - Wojciech Matz,
 • Skarbnik - Zygmunt Dziedzic.

Powołano też komisje specjalistyczne:

 • Komisja Rent i Emerytur - Franciszek Dylik, Tadeusz Drożdżyk i Jan Andrzejewski
 • Komisja Historii i Informacji - Antoni Falukiewicz, Roman Mikuła i Mieczysław Dąbrowski
 • Komisja Socjalno-Bytowa - Jan Kowalczyk, Jan Zawadzki i Ryszard Podziunias
 • Komisja Kulturalno-Oświatowa - Ryszard Szulc, Edward Bawolski i Roman Mikuła

Pierwsze logo klubu

Pierwsze godło klubu to lotnicza szachownica z sylwetką samolotu w linii przekątnej. Do 1977 roku Klub mieścił się w Międzyzakładowym Domu Kultury przy Piotrkowskiej 262 a później w Garnizonowym Klubie Oficerskim przy ul. Tuwima. Na początku lat 90-tych Klub przeniósł się do gościnnego nam Dzielnicowego Domu Kultury Łódź-Górna. Jako sekcja AŁ, głównym celem naszej działalności było wspieranie jego poczynań w popularyzacji lotnictwa i szeroko pojętej edukacji lotniczej młodzieży. Wspieraliśmy organizowanie imprez i zawodów przez AŁ. Opieka nad miejscami pamięci narodowej związanymi z lotnikami, przejęcie patronatu nad lotniskowym pomnikiem, upamiętniającym poległych w czasie wojny lotników związanych z Lublinkiem to jeszcze jedno z naszych zadań.

W 1983 r., w 50-tą rocznicę przelotu przez Atlantyk kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie, rodzinnym mieście bohaterskiego lotnika odbyły się okazjonalne uroczystości w których wzięliśmy udział. Od tamtej chwili utrzymujemy kontakty z miastem i szkołami noszącymi imię pilota.

W dniu 28 kwietnia 1986 r., z inicjatywy klubu, nadano Zespołowi Szkół Rolniczych w Ksawerowie-Widzewie imię mjr. pil. Władysława Szcześniewskiego. Major Szcześniewski był dowódcą 161 Eskadry III/6 Dywizjonu Myśliwskiego 6-go Pułku Lotniczego we Lwowie. Lotnicy tego pułku bazowali na lotnisku w Ksawerowie-Widzewie we wrześniu 1939 roku skąd wykonywali loty bojowe. Na podwórku szkoły odsłonięto obelisk z wmurowaną tablicą mosiężną zawierającą charakterystykę imiennika szkoły.

Na wniosek naszego klubu władze miasta zaaprobowały przemianowanie Ronda Titowa na Rondo Lotników Lwowskich.

W rejonie naszej działalności znajduje się kilka grobów lotników poległych w potyczkach wojennych. Groby znajdują się na cmentarzach w Łodzi, Pabianicach, Drużbicach i Dłutowie. Otaczamy je opieką.

Zmiany w Statucie Aeroklubu Polskiego, pozbawiające seniorów pełnych praw członkowskich spowodowały, że wyłączyliśmy się ze struktur Aeroklubu Łódzkiego i stworzyliśmy stowarzyszenie z osobowością prawną.

24 października 1994 roku Sąd Wojewódzki w Łodzi zarejestrował nasze stowarzyszenie jako Łódzki Klub Seniorów Lotnictwa z odznaką.

Sztandar klubu

W 1996 r., w 25-lecie klubu, z inicjatywy kolegi Eugeniusza Pokory, stowarzyszenie ufundowało sztandar klubowy. Odtąd, podczas uroczystości, wystawiamy poczet sztandarowy.

29 listopada 2000 r., z inicjatywy kol. Zygmunta Urbańskiego zorganizowaliśmy uroczyste osłonięcie tablicy upamiętniającej chorążego Herberta Browna, lotnika z Republiki Południowej Afryki. Był on członkiem załogi Liberatora niosącego pomoc walczącej w powstaniu Warszawie. Zmarł on podczas przewożenia do obozu jenieckiego i został pochowany w naszym mieście. Brązowa tablica jest umieszczona na ścianie kaplicy cmentarza przy ul. Smutnej.

Podczas nadzwyczajnego zebrania, 13 listopada 2002 roku, podziękowano za pracę dotychczasowemu Zarządowi i wybrano nowe władze klubu w składzie:

 • Prezes - Alojzy Górny
 • I wiceprezes - Czesław Bil
 • II wiceprezes - Wiesław Fiszer
 • Sekretarz - Urszula Falukiewicz
 • Skarbnik - Henryk Jóźwiak
 • Członkowie - Włodzimierz Prorok oraz Jacek Wawryn

W grudniu 2002 ukazał się pierwszy numer naszego, klubowego miesięcznika NA PROSTEJ, którego redaktorem naczelnym jest kol. Wiesław Głowacki. Od niedawna NA PROSTEJ jest prywatnym periodykiem Klubu Lotniczego "Na Prostej".

W grudniu 2002 roku kolega Alojzy Górny został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość dekoracji odbyła się w terminalu Portu Lotniska Lublinek z okazji 52 - lecia pracy Jubilata na rzecz Polskich Skrzydeł w zawodzie pilota.

21 czerwca 2003 roku w Warcie nadano Publicznemu Gimnazjum imię płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego i odsłonięto jego pomnik na rynku miasta. Obecna była nasza liczna delegacja z pocztem sztandarowym.

8 maja 2004 roku w Piotrkowie Trybunalskim, podczas pikniku lotniczego byliśmy zachwyceni tym co ujrzeliśmy. Coraz więcej seniorów z Piotrkowa staje się członkami naszego klubu. Liczymy na dalszą owocną współpracę z Aeroklubem Ziemi Piotrkowskiej.

22 października 2005 roku na Cmentarzu Wojskowym na Dołach w Łodzi odsłonięto tablicę upamiętniającą pilotów walczących w rejonie Łodzi, poległych w rożnych latach II wojny światowej. Miejsca ich mogił są nie znane.

19 listopada 2005 roku uroczyście odsłoniliśmy tablicę umieszczoną na budynku w Warszawie, w którym mieszkał gen. pil. Stanisław Skalski. Pomysłodawcą tablicy, projektantem i wykonawcą dokumentacji był pilot AŁ mgr inż. arch. Piotr Gawłowski. Fundatorem i wykonawcą tablicy był pilot AŁ kol. Maciej Gałamon.

Na podstawie książki "35 lat Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa" opracował Mikołaj Neumann