Jan Pietrzak

(1948 - 2018)

Ze smutkiem towarzyszymy Mu w tej ostatniej drodze życia. Od 9 lat spotykaliśmy się na klubowych spotkaniach i uroczystościach lotniczych. Zawsze uśmiechnięty, otwarty na ludzi, chętny do pomocy. Nigdy nie mówił nie, zawsze znalazł czas dla innych, nie było problemu, którego nie pomógł rozwiązać. Koleżanki i koledzy darzyli go zaufaniem, cenili Jego zaangażowanie w sprawy ludzkie, dlatego został członkiem Sądu Koleżeńskiego przy Łódzkim Klubie Seniorów Lotnictwa i pełnił tą funkcję do dziś.

Z zawodu był mechanikiem lotniczym. Po ukończeniu służby wojskowej pracował w Aeroklubie Łódzkim na stanowisku mechanika obsługi naziemnej, a następnie latał jako mechanik pokładowy we Wrocławiu, Gdańsku i Olsztynie - Oddziałach Zakładu Usług Agrolotniczych. Odznaczał się szczególną troską o jakość wykonywanej pracy i dbałością o sprzęt. Jego dewizą była wiedza i precyzja. Pochłonięty pracą zawodową czy społeczną zawsze znajdował czas dla rodziny i przyjaciół. Zawsze można było na Niego liczyć.

Dzisiaj dołączył do kolegów lotników - Kazimierza, Kajetana, Marka, Wieśka, Jacka i innych.

 Cześć Jego pamięci.

 Zarząd i Członkowie Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa