W piątek, 25 marca 2022 roku, w Sali Tradycji Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa odbyła się podniosła uroczystość uhonorowania naszego członka kol. Grzegorza Młoczka Złotym Krzyżem Zasługi nadanym Mu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudę.

O godzinie 11.00, w obecności najbliższej rodziny, Zarządu ŁKSL oraz członków Klubu, kol. Stanisław Flakiewicz otworzył uroczystość witając zebranych gości, a w szczególności: I Wicewojewodę Łódzkiego Pana Karola Młynarczyka, który reprezentował najwyższe władze Województwa Łódzkiego, wyróżnionego odznaczeniem państwowym kol. Grzegorza Młoczka oraz jego rodzinę: żonę Teresę, córkę Małgorzatę i wnuka Huberta, Prezesa naszego Klubu Andrzeja Amerskiego wraz z Zarządem Klubu, dyrektora Aeroklubu Łódzkiego – pana Zbigniewa Masłowskiego oraz przybyłych na uroczystość członków Klubu.

Po powitaniu nastąpiło odśpiewanie Hymnu Państwowego, po zakończeniu którego, prowadzący uroczystość poprosił Pana Karola Młynarczyka – I Wicewojewodę Łódzkiego o udekorowanie kol. Grzegorza Młoczka przyznanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi, który jest nadawany na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawany do chwili obecnej zgodnie z:

 - art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Łódzkiego:

 - Za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania wiedzy o historii polskiego lotnictwa.

Po wręczeniu odznaczenia głos zabrali: I Wicewojewoda Łódzki – Pan Karol Młynarczyk, który w krótkiej przemowie podziękował wyróżnionemu za poświęcony czas na rzecz krzewienia pamięci o ludziach oraz dbałość o zachowanie historii polskiego lotnictwa wśród młodych pokoleń. Następnie głos zabrał Prezes ŁKSL – A. Amerski, który podziękował I Wicewojewodzie za dokonanie wyróżnienia członka naszego Klubu kol. Grzegorza Młoczka odznaczeniem. Prezes wręczył Panu Wojewodzie nasz medal okolicznościowy. Samemu odznaczonemu, Grzegorzowi, dziękował za dotychczasową działalność na rzecz Klubu, życząc Mu m.in.: dużo, dużo zdrowia oraz sił na rzecz dalszej działalności dla ŁKSL. W dalszej kolejności nastąpiły osobiste podziękowania złożone na ręce Szanownego Laureata m.in. przez kol. Krystynę Bednarz.

Następnie w imieniu naszego Kustosza, zaprosiliśmy I Wicewojewodę – Pana Karola Młynarczyka, do zwiedzenia Sali Tradycji ŁKSL, którą aranżował i nadal nad nią czuwa Grzegorz. Sam uhonorowany odznaczeniem mówił mało – gdyż emocje dnia dzisiejszego dławiły mu głos, ale ma mniej lub więcej godnych następców, którzy przybliżyli Panu Wojewodzie historię łódzkiego lotnictwa, ludzi z nim związanych oraz lokacji, w której znajdują się: Aeroklub Łódzki, Łódzki Klub Seniorów Lotnictwa jak również sam Port Lotniczy – Łódź im. W. Reymonta. Po prezentacji dotyczącej dziejów naszego lotniska I Wicewojewoda Łódzki Pan Karol Młynarczyk dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej ŁKSL.

Ostatnim punktem spotkania było podjęcie wszystkich przybyłych gości kawą, herbatą oraz odrobiną słodkości przez organizatorów uroczystości – czyli nasz Klub.

Grzegorz Młoczek urodził się 23 lutego 1943 roku w Łodzi.  Członkiem Aeroklubu Łódzkiego został w roku 1959. Jednak większość lotniczych szlifów szybowcowych zdobywał w Centralnej Szkole Szybowcowej AP w Lesznie pod czujnym okiem instruktora pilota Janusza Kolanowskiego. Oprócz pasji latania szybowcowego, od początku swą lotniczą pasję realizował także jako modelarz. W 2004 roku przystąpił do Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa, w którym od samego początku, realizował się, po dzień dzisiejszy, jako opiekun i krzewiciel pamięci o historii ludzi lotnictwa, tradycji i martyrologii miejsc związanych z tradycją lotnictwa. W szczególności poświęcił swe siły upamiętnieniu postaci kpt. pil. Jerzego Różańskiego.

Od 2010 roku do chwili obecnej prowadzi i odpowiada za Salę Tradycji Lotniczych przy Łódzkim Klubie Seniorów Lotnictwa, którą sam zaprojektował. Jego pasja lotnicza pozwoliła Mu poznać wielu znakomitych pilotów i modelarzy, dzięki czemu miłośnicy lotnictwa mogą - od 2019 roku - oglądać w naszej Sali Tradycji, modele samolotów PZL-23 „Karaś”, PWS-26 czy P11 w skali 1:32, precyzyjnie wykonanych przez znamienitego pilota-modelarza Andrzeja Amera. Ogromną wiedzę z historii lotniczej, jaką posiada, wykorzystuje przy oprowadzaniu wycieczek odwiedzających Salę Tradycji Lotniczej oraz w prowadzeniu prelekcji dla młodzieży szkolnej. Z wykształcenia jest nauczycielem, dlatego sposób i metodyka przekazywania wiedzy jest na najwyższym poziomie, za co otrzymał w latach 2018-2019 listy pochwalne. W latach 2014-2015 brał udział w międzypokoleniowym projekcie „Odlotowe wspomnienia dziadków i marzenia dzieci”, w którym przekazywał historie polskich lotników, ze szczególnym uwzględnieniem łódzkiego lotnictwa. Jego zainteresowania wybiegają daleko poza lotnictwo. Podstawowym zajęciem, oprócz lotniczej pasji, jest wykonywanie renowacji oraz replik starej broni i oporządzenia z okresu wojen napoleońskich. Wykonane przez siebie eksponaty przekazał do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Pomaga grupom rekonstrukcyjnym z tego okresu. W Muzeum Oręża Polskiego w Krośniewicach przeprowadził konserwację militariów. Prelekcje na temat historii oręża polskiego cieszą się powodzeniem wśród młodzieży szkolnej i hobbystów zajmujących się militariami. Za działalność na rzecz upamiętniania historii lotnictw, pracy z młodzieżą oraz działalności w Łódzkim Klubie Seniorów Lotnictwa został odznaczony w październiku 2009 roku Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz w październiku 2010 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi.