Byliśmy na opłatku w Urzędzie Miasta Łodzi.

Otrzymaliśmy zaproszenie od Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej na opłatek do Urzędu Miasta Łodzi. Były obecne przedstawicielstwa organizacji pozarządowych z naszego miasta. Nas reprezentowała Krystyna Bednarz oraz Prezes Andrzej Amerski. Było to spotkanie bardzo uroczyste, Pani Prezydent przekazała życzenia świąteczno noworoczne w imieniu władz miasta. Dziękujemy i zamieszczamy kilka fotek autorstwa A. Amerskiego.