Wycieczka do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Z inicjatywy Zarządu ŁKSL-u i Prezesa Andrzeja Amerskiego, w dniu 28 września 2019 roku została zorganizowana wycieczka do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie dla członków Stowarzyszenia, ich rodzin a także sympatyków lotnictwa.

Po przybyciu na miejsce, powitał nas Pan Dyrektor Krzysztof Radwan wraz z przewodnikami - Janem Hofmanem i Ryszardem Udyczem.

Po pierwszej części zwiedzania części muzealnej przyszedł czas na obiad, zorganizowany na terenie muzeum. Przed obiadem podziękowaliśmy Panu Dyrektorowi i naszym przewodnikom za miłe przyjęcie i przekazanie wiadomości o całości ekspozycji.

Pamiątkowe medale ŁKSL Prezes Amerski wręczył Dyrektorowi i przewodnikom MLP .

Kolega Mikołaj Neumann przekazał na ręce Pana Dyrektora 3 zeszyt zbioru „Budowa samolotów” wydanego w roku 1926. Ofiarodawcą zeszytu jest Pan Lech Słabosz.

Kolega Wiesław Turowiecki wręczył, w imieniu własnym i Klubu, Panu mgr. inż. Ryszardowi Udyczowi statuetkę Ikara oraz przekazał skopiowane rysunki silnika od Spitfir’a IX – Merlina, Panu Radwanowi.

Na koniec Dyrektor Radwan podziękował za wręczone upominki wszystkim uczestnikom wycieczki i zaprosił nas do ponownego odwiedzenia muzeum.

Po obiedzie nastąpiło dalsze zwiedzanie muzeum. Czas szybko upłynął i trzeba było udać się w drogę powrotną. Wróciliśmy zadowoleni i humory dopisywały.

Następnym krokiem, do którego uczestnicy zobowiązali Zarząd Klubu, to w przyszłym roku organizacja wycieczki do muzeum w Dęblinie.

Kilka fotek autorstwa A. Amerskiego: